CyberSecurityPlatform.cz - Informace o zpracovávání osobních údajů


Zde naleznete základní zásady zpracování osobních údajů (OÚ) ze strany správce, pokud se jedná o osobní údaje členů, případně uchazečů o členství.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OÚ

Účelem zpracovávání osobních údajů na portálu www.CyberSecurityPlatform.cz je zajištění služeb poskytovaných komunitou CyberSecurityPlatform.cz.

Správce OÚ

Ing. Martin Konečný
Měnín 422, 664 57 Měnín
IČ: ​00985911, DIČ: CZ8901064150
ID dat. schránky:  3icr6gr
www.CyberSecurityPlatform.cz

Zpracovávání OÚ a právní základ

Informace zpracovávané na základě smlouvy (Vašeho členství):

  • Platební údaje.
  • Kontaktní údaje (telefon, email).
  • Informace týkající se Vašich zkušeností.

Informace zpracovávané na základě zákonných požadavků:

  • Fakturační údaje.

Informace zpracovávané na základě oprávněného zájmu:

  • Provozní a bezpečnostní log záznamy a statistiky.

OÚ získáváme přímo od Vás (subjektů údajů).

Zpracovatelé OÚ

Abychom byli schopni zajistit všechny činnosti kolem komunity, využíváme těchto služeb, jejichž poskytovatelé jsou v roli zpracovatelů OÚ:

  • Mighty Networks - Na této platformě nám běží klíčové online prostředí pro správu členství a komunikaci členů.
  • Stripe - pomáhá nám procesovat faktury a online platby členům.
  • iDoklad - pomáhá nám procesovat ostatní faktury.
  • Atlassian - od Atlassianu používáme Confluence, kde experti, případně studenti pracují na tvorbě jednotlivých materiálů před tím, než jsou publikovatelné pro využití zbývajícím členům.

Doba po kterou OÚ uchováváme

OÚ uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy (po dobu platného členství) a následně ponecháváme v souladu se zákonnými požadavky jen ty informace, které musíme (např. informace spojené s účetnictvím) po dobu, kterou nařizuje specifická legislativa.

Vaše požadavky ohledně OÚ

Vaše OÚ můžete editovat sami prostřednictvím editace svého profilu.

Máte li jiné požadavky týkající se problematiky zpracovávání OÚ - neváhejte se na nás obrátit emailem na info@cybersecurityplatform.cz.