CyberSecurityPlatform.cz - Podmínky


Podmínky nákupu členství

 1. Předmětem nákupu je členství v komunitě CyberSecurityPlatform.cz.
 2. Členství je určeno pro jednotlivce. (Pro firmy existuje možnost jiných forem spolupráce - hiring, sponzoring, partnerství atd.).
 3. O přijetí za člena CyberSecurityPlatform.cz rozhoduje Provozovatel. Provozovatel má rovněž právo členství ukončit.
 4. Členství je hrazeno online platební kartou, případně fakturou na měsíční/roční bázi.
 5. Členům s aktivním členstvím (s uhrazeným členským poplatkem) vzniká nárok na přístup do komunitní platformy a do souvisejících kolaboračních nástrojů.
 6. Členem mohou být:
  1. experti na kybernetickou / informační bezpečnost / kybernetický zákon,
  2. studenti oboru příbuzného kybernetické / informační bezpečnosti,
  3. ostatní jednotlivci.
 7. Rozdílné ceny členství jsou definovány na základě typu participace člena na aktivitách komunity.

Podmínky užívání portálu CyberSecurityPlatform.cz

 1. Portál slouží primárně pro sdílení zkušeností a komunikaci mezi členy, nejedná se o marketingový nástroj.
 2. Na portálu je zakázáno publikovat reklamu, která je v rozporu s vizí komunity expertů. Pro přípustný typ reklamy je nezbytná partnerská smlouva a speciální druh členství. 
 3. Od expertů se očekává ochota sdílet své zkušenosti a poznatky s ostatními členy. Jedná se o aktivní typ členství.
 4. Od studentů se očekává zájem o obor kybernetické a informační bezpečnosti a potřeba vzdělávat se v oboru a spolupráce s experty. Např. na tvorbě závěrečných prací, materiálů tvořených komunitou, trainee programů atp. Jedná se o aktivní typ členství.
 5. Členství pro ostatní je určeno pro ty, kteří chtějí pouze využívat informace publikované komunitou, ale nechtějí aktivně přispívat k tvorbě přidané hodnoty. Jedná se o pasivní typ členství.
 6. Každý člen je zodpovědný za to, že využívá adekvátní typ členství vzhledem k jeho skutečné roli (expert / student / ostatní), provozovatel tuto skutečnost proaktivně nekontroluje, komunita je a má být založena na důvěře. V případě, že bude zjištěno pochybení, bude tato skutečnost řešena individuálně.
 7. Pro klasifikaci informací se využívá TLP (https://www.first.org/tlp/). Informace sdílené na platformě jsou především na úrovni TLP:GREEN, TLP:CLEAR. Informace sdílené na ostatních kolaboračních platformách mohou mít i další stupně klasifikace podle TLP. 
 8. Členové jsou si vědomi, že nemohou v komunitě sdílet informace, které podléhají právní ochraně (např. v rámci NDA uzavřené mezi členem a jeho zaměstnavatelem).
 9. Sdílené informace v rámci CyberSecurityPlatform.cz jsou určené výhradně pro členy komunity. Členové je mohou využívat ve své praxi, je však nepřípustné nechat si za ně platit.

Provozovatel

Provozovatelem CyberSecurityPlatform.cz je:

Ing. Martin Konečný
IČ:     ​00985911
DIČ: CZ8901064150

Závěrečné ustanovení

Svým nákupem členství v komunitě CyberSecurityPlatform.cz stvrzuji, že jsem se seznámil/a s: