- školení -

Směrnice NIS2 a její dopad na kybernetický zákon

NIS2 a připravované změny národní legislativy kybernetické bezpečnosti

Cílem školení je poskytnout ucelený přehled o požadavcích směrnice NIS2 a o souvisejících změnách aktuálního regulatorního rámce kybernetické bezpečnosti, který v ČR reprezentuje zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy. V rámci školení se budeme podrobněji zabývat návrhem připravovaných změn zákona, dopadem na stávající povinné osoby, ale i dopadem na subjekty, které budou kybernetickým zákonem regulovány nově. Významnou část školení budeme věnovat jednotlivým povinnostem, které z nové regulace vyplývají.

Školení probíhá v rámci aktivit CyberSecurityPlatform.cz, pro detaily a registraci navštivte web platformy.

Lektoři

Adam Kučínský

Odborník na regulatorní požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti

Adam se zabývá zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu. Jako ředitel odboru regulace NÚKIB vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je implementace a dohled nad zákonem o kybernetické bezpečnosti, nastavení regulatorních požadavků a příprava legislativy a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vedle toho již několik let spolupracuje jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi a o problematice kybernetické bezpečnosti přednáší také na odborných konferencích.


Martin Konečný

Cyber Security konzultant / auditor | Freelancer

Martin je nezávislý konzultant a auditor kybernetické a informační bezpečnosti s více než 10 letou praxí. Zabývá se primárně kybernetickým zákonem a implementací jeho požadavků do praxe. Vystudoval obory "Manažerská informatika" a "Informační management" na VUT v Brně, kde v současné době studuje program MBA, obor "Management podnikové infrastruktury". Během svojí praxe například vytvořil agendu a procesy kolem regulace a auditů/kontrol kybernetického zákona v rámci působení na NBÚ, později NÚKIB. Stojí za projektem tvorby Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Budoval agendu kolem ochrany osobních údajů (GDPR) v prostředí mezinárodní společnosti a působil jako Cyber & Information Security Manager v energetickém sektoru, kde nadále poskytuje služby manažera kybernetické bezpečnosti.